Povinně zveřejňované infomace: REMIT

Místo konání: bez určení

Datum a čas konání: 22. 3. 2016 00:00

Tato stránka slouží ke zveřejňování tzv. důvěrných informací, které jsou účastníci trhu povinni zveřejňovat ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT).